Nákupní košík: V košíku není žádné zboží.

Obchodní podmínky.

 • 1. Registrace, přihlášení
  • 1.1 Nakupovat v tomto odchodě může jak registrovaný, tak neregistrovaný  uživatel.
  • 1.2 Registraci provedete kliknutím na tlačítko "NOVÝ ZÁKAZNÍK" (vpravo nahoře). Veškeré údaje musí být vyplněny zcela pravdivě. Údaje uvádějte včetně diakritiky.
  • 1.3 Zvolte si uživatelské jméno. K uživatelskému jménu si zvolte heslo, to nesdělujte žádné jiné osobě. Pečlivě si jej zapamatujte. Pokud heslo zapomenete, použijte odkaz "ZAPOMNĚLI JSTE HESLO", po zadání uživatelského jména, nebo vašeho e-mailu, Vám bude na e-mail uvedený při registraci zaslán e-mail s novým heslem.
  • 1.4 Pro přihlášení používejte tlačítko "PŘIHLÁSIT SE". Zde vyplňte Váše přihlašovací jméno a heslo zvolené při registraci.
  • 1.5 Po přihlášení můžete v té samé oblasti měnit Vaše osobní údaje a zobrazit historii objednávek.
 • 2. Nakupování
  • 2.1 Vyberte si zboží, řádně si přečtěte popis,  prohlédněte fotografie a poté zadejte požadovaného množství, a klikněte na volbu
  • "DO KOŠÍKU".  Zobrazí se okno s volbou "DO KOŠÍKU", nebo "POKRACOVAT V NÁKUPU". Zvolte požadovanou možnost.
  • 2.2 Obsah košíku můžete kontrolovat kliknutím na " NÁKUPNÍ KOŠÍK" nebo aktuální cenu nákupu. Zde můžete i mazat jednotlivé položky.
  • 2.3 Pokud máte již nakoupeno, pokračujte pod odkazem "POKRAČOVAT". Bude vyzvání k přihlášení pod již existujícím uživatelem, nebo po vyplnění osobních údajů budete mít možnost nakoupit  jako  neregistrovaný uživatel. Poté naposled zkontrolujte zboží a klikněte na odkaz "Objednat". V tom okamžiku je Vaše objednávka závazná a odeslána k nám ke zpracovaní.
  • 2.4 Vyhrazujeme si právo odmítnutí objednávky a to například v případech, jedná-li se o nákup uživatele, který si v minulosti nevyzvedl zásilku. Dále v případech, kdy uživatel nezadá pravdivé údaje či v případech, kdy jsou údaje nesmyslné.
  • 2.5 Může se stát, že zboží Vámi objednané, nemusí být momentálně na skladě. O této skutečnosti Vás budeme co nejdříve informovat a pokusíme se sdělit Vám termín, ve kterém by měl být požadovaný produkt dostupný.
  • 2.6 Návod k použití nemusí být u repasovaného zboží vždy součástí dodávky.
 • 3. Doručování
  • 3.1 Zásilky jsou doručovány prostřednictvím zásilkové služby na dobírku.
  • 3.2 Zásilku se snažíme předat službě do 48 hodin. O konkrétním doručení se můžete informovat telefonicky na čísle: 721 199 600
  • nebo na e-mailu: handicap-shop@email.cz
  • 3.3 Platba probíhá prostřednictvím dobírky - čili platíte při převzetí zásilky řidiči zásilkové služby. U zboží je vždy ještě přiložen doklad s výpisem položek, za které platíte.
  • 3.4 Cena poštovného po Čechách – cena se odvíjí od rozměru balíku, váhy balíku a vzdálenosti, kam je balík odesílán.
  • 3.5 Zasílání zboží na Slovensko – cena se odvíjí od rozměru balíku, váhy balíku a vzdálenosti, kam je balík odesílán.
  • 3.6 V případě, že kupujete větší množství než 1 ks zboží, je poštovné fakturováno za každý balík - můžeme pak dát množstevní slevu nebo spojit 2 zboží do 1 balíku, pokud to jeho velikost dovoluje.
  • 3.7 Balné neúčtujeme.
  • 3.8 Přepravní služba FOFR: 350 Kč 
   Pouze malé věci (do rozměru 1 m a 20 kg) , chodítko, vozík mechanický. Dodání do 24hodin od odeslání (pracovní dny). Možnost sledování zásilky. Platba dobírkou při převzetí zásilky.
  • Naše vlastní doprava : 500 – 1 000 Kč
   Elektrické vozíky, polohovací postele, Motomedy Vám zavezeme naším autem,. zaneseme na místo,  smontujeme a proškolíme v používání.  Platba probíhá hotově.
  •  
  • 4. Vrácení zboží, reklamace
  • 4.1 Reklamační řízení se řídí standardním Reklamačním řádem České republiky.
  • 4.2 Standardní reklamační řízení trvá 30 dní od přijetí zásilky do odeslání zásilky. Zboží Vám může být opraveno, vyměněno, mohou být vráceny peníze (na bankovní účet) či může být reklamace neuznána.
  • 4.3 Reklamaci uplatňujte vždy neprodleně po vyskytnutí se závady. Na pozdější reklamace nemusí být brán zřetel.
  • 4.4 Vyhrazujeme si právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.
  • 4.5 Své reklamace směřujte na e-mail:  handicap-shop@email.cz
  • 4.6 Pokud dojte ke znehodnocení produktu při přepravě poštou, musí to být uživatelem řádně prokázáno (zasláním fotografie, účtenky, kontrolního ústřižku od ČP), je reklamace na straně České pošty.
  • 4.7 Zboží při přepravě Českou poštou bývá řádně pojištěno na stanovenou hodnotu.
  • 4.8 Standardní doba záruky na nové zboží je 2 roky. Na repasované zboží je záruka 6.měsíců.
  • 4.9 Jako záruční list slouží  daňový doklad.
  • 4.10 Vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu.
   Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy on sám nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání ( například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem ). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese: Pavel Bartoš, Smetanova 1001, 389 01 Vodňany,  spolu s dokladem o zakoupení. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Platbu vrátíme  po obdržení vráceného zboží. Oznámení o odstoupení od smlouvy – vzor:

   – Adresát : Pavel Bartoš, Smetanova 1001, 389 01 Vodňany, e-mail: handicap-shop@email.cz
   - Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
   - Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
   - Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
   - Adresa spotřebitele/spotřebitelů
   - Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
   - Datum

   (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
 • 5. Ochrana dat
  • 5.1 Přihlášením se do našeho internetového obchodu dáváte svůj souhlas se shromažďováním a zpracováváním některých Vašich osobních dat, údajích o Vašich nákupech a objednávkách. Tyto údaje používáme výhradně pro interní potřeby, identifikace zákazníka, zkvalitnění vzájemné spolupráce, reklamace, apod. V žádném případě nejsou poskytovány žádným třetím osobám.
  • 5.2 Registrovaným zákazníkům je občas zaslán přes e-mail newsletter, který slouží k informování zákazníků a právě probíhajících akcích či o novém zboží. Newsletter není zasílán častěji než jednou týdně. Nejedná se o SPAM. Odmítnout zasílání můžete na e-mailu: info@rehatech.cz.
 • 6. Ochrana osobních údajů
 • Za účelem prodeje zboží a služeb a komunikace se zákazníkem mohou být zpracovávány na základě předem uděleného souhlasu následující kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, telefon, email, zdravotní pojišťovna případně další poskytnuté osobní údaje.
 • Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z objednávky.
 • Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje v objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tedy minimálně po dobu využívání zboží či služby a dále po dobu, po kterou jsou Firmy povinny uchovávat osobní údaje podle právních předpisů nebo na kterou zákazník udělil souhlas. V ostatních případech je doba zpracování osobních údajů určena účelem zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.
 • V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  – požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  – požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • 7. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 • Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo firmou prodávajícího na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednávku na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 • 8. Provozovatel
  • 8.1 Pavel Bartoš, Smetanova 1001, 389 01 Vodňany,  IČ:06208762
   •